Kto to jest prelegent?

Kto to jest prelegent

Prelegent jest osobą występującą podczas konferencji. Posiada wiedzę, umiejętności i korzysta z nich prowadząc takie właśnie wydarzenia. Mówca, orator czy retor kiedyś były używane do opisania takiego eksperta. Dzisiaj są to słowa przestarzałe, rzadko używane. Prelegent wygłasza prezentację, odpowiada na pytania uczestników wypowiedzi, nieraz bierze udział w dyskusjach. Posiada wiedzę z dowolnej branży i jest zapraszany do udziału w wydarzeniach. Bardzo często otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. Często uczestniczy w dyskusjach panelowych, czyli z udziałem kilku osób. 

Prelegent jest ekspertem

Prelegent posiada wiedzę, którą dzieli się z uczestnikami panelu czy konferencji. Może mówić lub mieć przygotowaną prezentację, którą pokazuje uczestnikom danego wydarzenia. Jego praca jest wyczerpująca – szczególnie wtedy, gdy jako jedyna osoba prowadzi szkolenie trwające kilka godzin czy nawet kilka dni. Nieraz występuje krótko – 20-30 minut podczas konferencji czy seminarium. Nieraz jednak musi zorganizować całe wydarzenie. Za pracę dostaje pieniądze – jeśli pracuje dzień czy dwa to może liczyć nawet na kilka tysięcy złotych. Za krótki wykład dostanie maksymalnie kilkaset złotych. Jeśli ma renomę, jest dobry, zbiera pozytywne recenzje to może liczyć na wiele szkoleń. 

Nowe czasy wymagają nowych umiejętności

W czasie pandemii wiele wydarzeń przeniosło się do internetu. Prelegenci zaczęli występować online, co oznaczało inwestowanie w zakup sprzętu, kamery, mikrofonu. Praca stałą się inna, ale nadal wymagała prezentowania wiedzy i umiejętności. Dzięki temu prelegenci zaoszczędzili też pieniądze i czas, ponieważ występowali w swoich domach. Była to dla nich duża wygoda oraz racjonalne rozwiązanie. System konferencji i seminariów online pozostał mimo zakończenia pandemii. Prelegent dba o to, by mieć sporo zleceń i móc zarabiać w ten sposób na życie. Niektóre osoby żyją z wykonywania zawodu prelegenta, czasami zajmują się treningami, czyli szkoleniami, lub konferansjerką. Takie połączenie pozwala mieć więcej zleceń i lepiej zarabiać. 

Jakie cechy charakteru powinien mieć prelegent?

Prelegent powinien być osobą skupioną na działaniu, na pracy, przygotowaniu prezentacji, a podczas prezentacji musi wygłaszać swoje przemówienia ze swadą, starannie, odpowiadać na pytania, czasami pozwolić słuchaczom na chwilę odpoczynku i przedstawić im anegdotę lub dowcipnie podsumować prezentację. Nie może dać się wyprowadzić z równowagi, powinien być maksymalnie skoncentrowany na własnej pracy.